hotel communal laekenAncient Town Hall of Laeken

Photo-Exhibition in Brussels, Belgium

« ON THE FOOTSTEPS MOSHE - MOSES - MOUSSA »

« IN DE VOETSPOREN VAN MOSHE - MOZES - MOESSA »

Ancient Town Hall of Laeken

Oud Gemeentehuis van Laken

26.5 - 2.6.2005

 

Participation of the exhibition to the Interfaith Week:

Deelneming van de tentoonstelling aan de Interconvictionele Week:


"Meeting to better know each other"

"Elkaar ontmoeten ter kennismaking..."

In the name of the college of the mayor of the City of Brussels, Chantal Noel invites you to the  photo exhibition  « ON THE FOOTSTEPS Of MOSHE –MOSES—MOUSSA »
Vernissage on 26.5.2005 in the room  of marriages of the former municipality house of Laeken, Brussels, Belgium.

In naam van het College van de Burgemeester en van de schepenen van Stad Brussel nodigt Chantal Noel, Schepen van de Erediensten, u uit op de fototentoonstelling"In de voetsporen van Moshe - Mozes - Moessa". Vernissage op 26.5.2005 in de trouwzaal van het vroegere Gemeentehuis van Laken, Brussel, België.

Click to enlarge...

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Read more : Teaching of the young generation

Annelie Lohr-Campion-pt  
Non Profit Association Ouvertures a.s.b.l., Annelie Löhr-Campion, Belgium
ouverturesforpeace.eu

Back to top